BEAN TREE
Ring Rd 265
Next to Spar
Skiathos Town
SKIATHOS.MOBI