YELLOW
Papadiamanti Street
Skiathos Town
SKIATHOS.MOBI